dla osiedla

posesje prywatne

dla instalatora

dla dystrybutora

Zdalne włączanie dzwonów kościelnych

Dzwony kościelne sterowane elektrycznie mogą być uruchamiane zdalnie za pomocą sterowania gsm iGATE-BRgsm

użytkownik uprawniony wysyła wiadomość SMS do iGATE -BRgsm, w której zawiera czas (od 1 sekundy do 99 godzin) działania dzwonów

(np. SMS o treści: „Z#05m” – oznacza załączenie na 5 minut; „W#”- oznacza natychmiastowe wyłączenie).

użytkownik uprawniony wysyła bezpłatnego zwiastuna połączenia (tzw. CLIP, „strzałka”, „krótki”, „biedak”) do iGATE -BRgsm, w którym uprzednio został skonfigurowany czas załączenia.

wygodną, przejrzystą i szybką konfigurację wszystkich parametrów sterownika

archiwizację konfiguracji wraz z  listą numerów upoważnionych

odczyt z pracującego sterownika jego aktualnej konfiguracji wraz z  listą numerów upoważnionych

przenoszenie konfiguracji do innych egzemplarzy iGATE -BRgsm

import/export listy numerów użytkowników z tabeli formatu Excel *TM

gromadzenie historii zdarzeń pracy sterownika (wymagane ciągłe podłączenie sterownika do komputera)

+48 607 893 989