dla osiedla

posesje prywatne

dla instalatora

dla dystrybutora

uproszczona instrukcja instalacji

 iGATE-BRgsm2 w centrali automatyki bramy/szlabanu

 

Montaż urządzenia może wykonywać osoba z właściwymi kwalifikacjami do przeprowadzania instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV oraz znająca podstawowe zasady pracy oraz montażu i konfiguracji urządzeń automatyki bram i szlabanów, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnego typu/modelu automatu bramy, do którego iGATE-BRgsm2 będzie podłączany. Przed montażem wymagane jest również zapoznanie się ze szczegółową „instrukcją konfiguracji sterownika”, która jest na wyposażeniu opakowania z urządzeniem oraz dostępna na www.igate.pl w zakładce „pobierz” .

Wymogi bezpieczeństwa:

Nie wolno podłączać przewodów zasilania iGATE-BRgsm2 (kolor czarny) oraz przewodów wyjścia przekaźnikowego (kolor żółty) do obwodów napięcia niebezpiecznego

Podłączając iGATE-BRgsm2 pośrednio do sieci zasilania 230V AC należy stosować tylko i wyłącznie zasilacze II klasy izolacji (napięcie zasilania i obwodu sterowanego powinny pochodzić ze źródeł napięcia bezpiecznego separowanego lub akumulatora)

Sterownik iGATE-BRgsm2 gwarantuje ochronę dla różnicy potencjałów pomiędzy zasilaniem a stykami przekaźnika (wyjściem separującym) nie większym jak 60V DC

Gniazdo anteny gsm wykorzystywać tylko i wyłącznie dla podłączenia anteny gsm dla pasm 900/1800Mhz

Urządzenie zabezpieczone wkładką bezpiecznikowa zwłoczną 500mA. Wymianę bezpiecznika wykonywać przy całkowitym odłączeniu iGATE-BRgsm2 od źródła zasilania oraz obwodu sterowania.

Podłączenia elektryczne iGATE-BRgsm2

schemat_popr

Sterownik iGATE-BRgsm2 podłączamy do centrali automatyki bramy, zgodnie z zaproponowanym, podstawowy schematem. Wykorzystujemy do tego przygotowane i oznaczone cztery przewody o długości ok. 35cm:

– przewody koloru czarnego oznaczone „AC” doprowadzają zasilanie do sterownika,

– przewody koloru żółtego stanowią wyjście styków bezpotencjałowego przekaźnika wykonawczego (NO lub NC) znajdującego się w BRgsm2. Obciążalność styków przekaźnika wynosi 1A dla maks.60V.

Sterownik zazwyczaj umiejscawiamy w obudowie centrali automatyki bramy. W przypadku montażu sterownika w miejscu oddalonym od bramy, należy ułożyć stosowne okablowanie. Jego długość nie jest krytyczna.

Podłączenie zasilania iGATE-BRgsm2

Sterownik iGATE-BRgsm2 zasilany jest napięciem w zakresie 9-30V AC (napięcie przemienne) lub 9-35V DC (napięcie stałe) o poborze prądu maks. 200mA.

Napięcia z tych zakresów dostępne są w centrali automatyki bramy na listwie przyłączeniowej dla podłączania akcesoriów dodatkowych. Na ogół mamy do dyspozycji napięcie 24V DC lub AC lub/i 12V DC. W przypadku braku możliwości skorzystania z ww. napięć, należy zastosować zewnętrzny zasilacz sieciowy np. 12V/500mA zgodnie z warunkami podanymi w Wymogach Bezpieczeństwa.

Podłączenie wyjścia sterującego do zacisków „start/stop” (przewody koloru żółtego)

Współczesne centrale automatyki bramy posiadają specjalnie przygotowane zaciski elektryczne do podłączenia, za pomocą przewodów elektrycznych, zewnętrznych przycisków typu „start/stop” (popularnie zwanymi „dzwonkowymi”) bądź innych urządzeń sterujących (np. iGATE-BRgsm2, włączników kluczykowych, sterowników radiowych) dla sterowania bramą. Zaciski znajdują się we wnętrzu automatu, na listwie przyłączeniowej. Przykładowe oznaczenie tych zacisków na listwach przyłączeniowych central sterujących u najpopularniejszych producentów urządzeń znajduje się w poniższej tabeli oraz na schemacie połączeń.

W uproszczeniu wyjaśniając, sterownik iGATE-BRgsm2 spełnia rolę zdalnie sterowanego za pomocą sieci gsm „chwilowego włącznika elektrycznego typu start/stop”. Jego zadziałanie w chwili otrzymania zdalnego rozkazu CLIP lub SMS polega na zwarciu (lub rozwarciu – w zależności od konfiguracji BRgsm2) na zaprogramowany czas jego styków przekaźnika (zazwyczaj 3 sekundy), które za pomocą przygotowanych przedwodów (żółte) zazwyczaj podłączamy do ww. zacisków „start/stop”, zgodnie z zaproponowanym schematem.

Przykładowe oznaczenia zacisków sterujących u najpopularniejszych producentów central automatyki bram

Producent

Oznaczenie zacisków sterujących

na listwie przyłączeniowej w centrali sterującej bram

Uwagi

Bennica

„-„ , „PP”

*

CAME

„2”, „3P”

*

FAAC

„-„,”OPEN A”

*

HORMANN

„20”,”21”

*

NICE

„9”,”12” lub „0V”, „START”

*

SOMMER

„13”,”12”

*

WIŚNIOWSKI MIDO

„PB”,”GND”

*

*) wymagana weryfikacja z instrukcją konfiguracji centrali automatyki bramy

+48 607 893 989