dla osiedla

posesje prywatne

dla instalatora

dla dystrybutora

Dla smartfona

Aplikacja iGATE smart spełnia dwie funkcje:

Aplikacja występuje dla wersji językowej polskiej, angielskiej, niemieckiej (do wyboru w menu przez użytkownika) i jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play i APP Store.

gplay-icon2

apple-icon2    logo_smart


Dostosowanie wyglądu ekranu PILOT do potrzeb użytkownika:

Smartphone

  • wybór skórek i wzorów graficznych przycisków
  • wybór liczby widocznych na ekranie pilota przycisków (od 1 do 6)
  • wybór języka użytkownika (polski, angielski, niemiecki)
  • utworzenie przycisku SOS, którego naciśnięcie powoduje wysłanie informacji alarmowej w postaci wiadomości tekstowej SMS oraz CLIP pod wskazany numer

 

 Konfiguracja akcji przycisków

Smartphone2

 

Wybór zachowania się aplikacji po naciśnięciu przycisku pilota (dostępne tylko dla Android)

Smartphone3

Komfortowe  ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI:

Smartphone4

dodaj numer na następną wolną pozycję na liście

dodaj numer na wskazaną pozycję na liście

usuń pozycję po jej numerze kolejnym

usuń pozycję po numerze telefonu

 

 

 

+48 607 893 989