dla osiedla

posesje prywatne

dla instalatora

dla dystrybutora

Lista numerów uprawnionych

Light – dla 10 numerów uprawnionych;

Full – dla 2000 numerów uprawnionych

Przykład poprawny: 601123456

Przykład niepoprawny: 0601123456

Przykład niepoprawny: +48601123456

UWAGA!

Tylko poprawny format zapisu numerów telefonów na liście zezwoli na sterowanie i konfigurowanie

+48 607 893 989