dla osiedla

posesje prywatne

dla instalatora

dla dystrybutora

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako: „RODO”) informujemy sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z Rozporządzenia.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo prywatne pod nazwą KOMPO, z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 14lok94, 05-500 Piaseczno, które to wdrożyło odpowiednie środki organizacyjno-techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ich integralność i poufność.

Konieczność przekazania danych osobowych Pani/Pana

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji zamówień i usług wykonywanych przez KOMPO na Pani/Pana rzecz.

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

KOMPO przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie tych danych będzie odbywać się dla wypełnienia zobowiązań umownych.

Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności przedsiębiorstwo KOMPO, w tym:

Wycofanie zgody

Zgoda Pani/Pana na przetwarzanie danych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania.

Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

+48 607 893 989