dla osiedla

posesje prywatne

dla instalatora

dla dystrybutora

Programowanie podstawowych parametrów iGATE-BRgsm2

– wpisujemy własny numer telefonu na listę uprawnionych na pozycję „0” (instalator) poprzez wysłanie do iGATE-BRgsm2 SMS-a o treści: 0#ABCDEFGHI (litery oznaczają  numer instalatora w formacie krajowym- bez “0”, bez “+48”) lub korzystamy z aplikacji iGATE smart (menu: zarządzanie użytkownikami). Numer znajdujący się na pozycji „0” posiada specjalne uprawnienia do zdalnej konfiguracji sterownika poprzez SMS oraz sterowania bramą.

– po kilku sekundach, w sterowniku kilkakrotnie mignie dioda SMS, potwierdzająca odebranie SMS. Sterowanie z ww. numeru telefonu może być dokonywane.

– fabryczne ustawienia konfiguracyjne iGATE-BRgsm2:

styki przekaźnika sterującego: NO monostabilnie,

czas zwarcia (impulsu): 3 sekundy podczas sterowania,

wysyła sygnał zajętości (odrzuca połączenie i zwiera styki przekaźnika na 3 sek), – sterowanie SMS zabronione

sterownie CLIP dozwolone

– odłączamy zasilanie i zdejmujemy zworkę JMP (brak zdjęcia zworki umożliwi zdalną konfigurację sterownika z innych jak „instalatora” numerów telefonów.

– ponownie podłączamy zasilanie iGATE-BRgsm2 – urządzenie jest gotowe do zdalnej konfiguracji pozostałych parametrów poprzez komendy SMS (patrz tabela 4.1 w instrukcji) lub menu „zarządzanie użytkownikami” w aplikacji iGATE smart, a przede wszystkim wprowadzamy numery telefonów uprawnionych użytkowników, korzystając np. z nw. komendy lub poleceń w aplikacji:

#ABCDEFGHI, co oznacza zapisz ten numer na następną wolną pozycję.

+48 607 893 989