dla osiedla

posesje prywatne

dla instalatora

dla dystrybutora

SMS serwisowy “status”

Polecenie SMS o treści STATUS wysłane z uprawnionego telefonu „instalatora” lub aplikacji iGATE smart do sterownika powoduje odesłanie przez iGATE-BRgsm2 wiadomości SMS, która zawiera następujące informacje:

+48 607 893 989