dla osiedla

posesje prywatne

dla instalatora

dla dystrybutora

Zdalny reset urządzeń

Zdalny reset urządzeń komputerowych  takich jak: punkty dostępowe WI-FI, routery, switch-e, serwery, centrale telefoniczne itp., polega najczęściej na chwilowym (na zaprogramowany czas) wyłączeniu ich zasilania lub aktywacji wejścia sterującego resetem.

Wykorzystując do tego iGATE-BRgsm2  funkcjonalność tą realizujemy poprzez:

wygodną, przejrzystą i szybką konfigurację wszystkich parametrów sterownika

archiwizację konfiguracji wraz z  listą numerów upoważnionych

odczyt z pracującego sterownika jego aktualnej konfiguracji wraz z  listą numerów upoważnionych

przenoszenie konfiguracji do innych egzemplarzy iGATE -BRgsm

import/export listy numerów użytkowników z tabeli formatu Excel *TM

gromadzenie historii zdarzeń pracy sterownika (wymagane ciągłe podłączenie sterownika do komputera)

podłączenie sterownika iGATE -BRgsm  przy zastosowaniu zewnętrznego przekaźnika/stycznika wykonawczego (wyposażenie opcjonalne) o parametrach stosownych do mocy

+48 607 893 989