dla osiedla

posesje prywatne

dla instalatora

dla dystrybutora

Sterownie ogrzewaniem na zadany czas

Sterowanie GSM  iGATE umożliwia zdalne włączanie/wyłączanie różnych urządzeń w domu/ogrodzie/firmie bez potrzeby budowy kosztownych systemów “inteligentnego budynku”. Dzięki funkcjom czasowym, użytkownik decyduje “ad hock”na jaki czas chce urządzenia załączyć. Po zadanym czasie zostanie ono automatycznie wyłączone.Chcąc sterować ogrzewaniem, wymagane jest zastosowanie zewnętrznego przekaźnika/stycznika wykonawczego (wyposażenie opcjonalne) o parametrach stosownych do mocy sterowanego układu ogrzewania.

użytkownik uprawniony wysyła wiadomość SMS do iGATE -BRgsm, w której zawiera czas (od 1 sekundy do 99 godzin) załączenia ogrzewania

(np. SMS o treści: “Z#35m” – oznacza załączenie na 35 minut).

użytkownik uprawniony wysyła bezpłatnego zwiastuna połączenia (tzw. CLIP, “strzałka”, “krótki”, “biedak”) do iGATE -BRgsm, w którym uprzednio został skonfigurowany czas załączenia ogrzewania.

wygodną, przejrzystą i szybką konfigurację wszystkich parametrów sterownika

archiwizację konfiguracji wraz z  listą numerów upoważnionych

odczyt z pracującego sterownika jego aktualnej konfiguracji wraz z  listą numerów upoważnionych

przenoszenie konfiguracji do innych egzemplarzy iGATE -BRgsm

import/export listy numerów użytkowników z tabeli formatu Excel *TM

gromadzenie historii zdarzeń pracy sterownika (wymagane ciągłe podłączenie sterownika do komputera)

+48 607 893 989