dla osiedla

posesje prywatne

dla instalatora

dla dystrybutora

Tabela SMS

Poniższa tabela zawiera wzory poleceń SMS umożliwiające zdalną zmianę parametrów sterownika. Uprawnienia są zależne od poziomu w hierarchii numerów:

poziom „instalator”, pozycja “0” na liście uprawnionych – zdalne zarządzanie parametrami sterownika, listą użytkowników oraz sterowanie

poziom  ” administrator osiedla”, pozycja “1” na liście uprawnionych- zdalne zarządzanie listą użytkowników oraz sterowanie

poziom  „użytkownik”, pozostałe pozycje listy uprawnionych- zdalne sterowanie

kliknij aby powiększyć

instrukcja 4 11 pdf podzial

+48 607 893 989