dla osiedla

posesje prywatne

dla instalatora

dla dystrybutora

Zasięg sieci GSM

Dostępne są 3 sposoby odczytu poziomu sygnału gsm w sterowniku:

-40 do -60dBm – sygnał bardzo dobry i dobry;

-60 do -90 –  dobry i dostateczny;

-90 do -110 – krytycznie niski

+48 607 893 989